Övrigt

Videogranskare avgör anmälan

Flera nyheter inför årets SSL och en som är efterlängtad av många är att det nu möjliggörs videogranskning av uppkomna situationer för att kunna få - Det är bra att det tas en grepp och börja styras upp, säger Vidar Jonsson tränare Höllviken.

SSL-klubbarna har gemensamt arbetat fram ett videogranskningskoncept för att underlätta när situationer uppstår och eventuell anmälan ska göras. De inblandade lagen och domarna har möjlighet att anmäla en händelse till en videogranskare som tar beslut om att ta vidare ärendet eller inte. En intressant del i den processen är att videogranskarens beslut inte kan överklaga.

 

– Jag tror inte det har varit så bra innan gällande anmälningar så det är ett bra grepp och utveckling. Sen så måste det få sätta sig och forma sig under resans gång vilket alla bör vara införstådda med. Det kommer bli kontroversiella saker initialt innan allting har satt sig. Men överlag är jag positiv till att det införs, säger Vidar Jonsson, Tränare Höllviken

Det som sedan sker vid eventuell anmälan är oförändrat sedan tidigare där den anmälde har fem dagar på sig att lämna sin yttring. Även för domarna är videogranskningen positiv.

– Jag tycker att det är en jättebra möjlighet att använda för att få slut på diskussioner och oklarheter. Tidigare år har det varit mycket hit och dit så förhoppningsvis blir det ordning och reda på torpet även om det inte är något vi tänker på, säger domare Håkan Söderman.

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar