Foto: Per Wiklund
SSL-Herr

Beslut om anmälan på Jesper Sankell

Jesper Sankell anmäldes till juridiska nämnden efter en situation i måndagens kvartsfinal 3 mot Pixbo. Nu har juridiska nämnden meddelat sitt beslut.

Juridiska nämnden har kommit med beslut gällande anmälan på Jesper Sankell i en situation i måndagens kvartsfinal 3 mot Pixbo. Sankell frias och stängs inte av några matcher.

 

Anmälan som kommit är gällande att Jesper Sankell slår en motspelare i underlivet med knytnäven alternativ underarmen. Jesper Sankell bestridit ansvar för det inträffade.

Beslut 
Anmälan lämnas utan bifall

Juridiska Nämnden gör följande bedömning

Av vad som framgår av åberopad videosekvens samt stillbild kan inte de uppgifter som lämnats av anmälaren vinna stöd gällande avsiktligt våld. De uppgifter som lämnat av Jesper Sankell kan därmed inte läsas utan avseende.

JN anser det inte är styrkt att Jesper Sankell handlat på sådant vis som anmälan gör gällande.

Anmälan lämnas därför utan bifall.

Utan bifall innebär att Jesper Sankell inte stängs av.

Beslutet i sin helhet kan du läsa här. 

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar