SSL-Herr

Johan Roos yttrande inför beslutet

Johan Roos yttrande till Juridiska nämnden inför deras beslut om avstängning.

Johan Roos fick matchstraff 3 efter tacklingen på Jimmie Pettersson. Ett matchstraff som automatisk leder till att domarna i matchen upprättar en anmälan. Juridiska nämndens har inför beslutet tagit del av har anmälan, videosekvens och yttrande från Johan Roos innan de beslutat om 3 matcher avstängning.

LÄS MER: Juridiska nämndens beslut 

Johan Roos yttrande där i huvudsak följande framgår:

”Johan Roos upplever att det är en 50/50-situation där både han och motspelare närmar sig varandra i hög fart för att stöta bort bollen. Roos har blicken fäst på bollen och sträcker sig mot den. Det är först när Roos befinner sig i absolut närhet av motspelare som han skiftar fokus till den kommande kollisionen. Vidare menar Johan Roos att han i detta läge in kan undgå en kollision men i situationen så försöker han sänka farten och vrida kroppen för att undvika träff mot huvud eller bröstkort på motspelaren. Johan Roos anser att han inte medvetet utövat våld eller velat skada motspelaren” 

Roos kommenterade även tacklingen på kvällen efter matchen.

– Jag kommer i hög fart och ser att bollen är några meter framför honom. Men eftersom jag har för hög fart så kan jag inte bromsa helt enkelt. Jag hoppas det gick bra med Jimmie. Vi får vänta och se vad följderna blir nu framåt. Det är hög fart, svårt för mig att stanna och jag gör en felbedömning, sammanfattade Roos då.

Juridiska nämndens har beslutat om 3 matchers avstängning för Roos och skriver följande i sitt beslut:

”JN konstaterar inledningsvis att det utifrån det samlade materialet i ärendet inte kan styrkas att Johan Roos haft för avsikt att skada sin motspelare genom sitt agerande. 

JN anser emellertid att Johan Roos, i den uppkomna spelsituationen, medvetet fullföljer och förstärker en tackling på sin motspelare. Vidare anser JN att Roos agerande präglas av sådan vårdslöshet att motspelaren åsamkas betydande smärta och med anledning därav helt får utgå ur matchen. JN konstaterar att Johan Roos använder sådan fart när han träder in i spelsituationen att han således bär ansvaret för den tackling som uppstår”

LÄS MER: Läs Hela Juridiska Nämndens beslut 

 

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar