SSL-Herr

Juridiska Nämndens beslut om Roos avstängning

Juridiska nämnden motiverar avstängningen på Johan Roos.

Judiska nämnden meddelade under tisdagen att Växjös Johan Roos stängs av i tre matcher efter tacklingen på tacklingen på Storvretas Jimmie Pettersson. Ett beslut som nämnden skriver så här om:

JN konstaterar inledningsvis att det utifrån det samlade materialet i ärendet inte kan styrkas att Johan Roos haft för avsikt att skada sin motspelare genom sitt agerande.

JN anser emellertid att Johan Roos, i den uppkomna spelsituationen, medvetet fullföljer och förstärker en tackling på sin motspelare. Vidare anser JN att Roos agerande präglas av sådan vårdslöshet att motspelaren åsamkas betydande smärta och med anledning därav helt får utgå ur matchen. JN konstaterar att Johan Roos använder sådan fart när han träder in i spelsituationen att han således bär ansvaret för den tackling som uppstår.

JN konstaterar vidare att en tackling som sker i en spelsituation där avsikt att skada inte föreligger ska rubriceras så som ett otillbörligt uppträdande i den s.k. ”brottskatalogen” 14 kap 2 § Riksidrottsförbundets stadgar (jfr Riksidrottsnämndens beslut 815/16-14).

JN finner därför att Johan Roos gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 7 punkten.

Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att Johan Roos förseelse skall motsvara bestraffning i form av avstängning under viss tid motsvarande tre (3) matcher, beräknat på det lag som han deltog i vid anmälningstillfället, inräknat den automatiska avstängning om en (1) match som utdömt matchstraff inneburit.”, skriver JN i beslutet.

Johan Roos stängs av 7:e till 18 november. Om någon part är missnöjd med avstängningen kan den överklagas till den 21 november.

Läs hela beslutet här: 

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar