Foto: Per Wiklund/Ritning
SSL-Herr

Växjö stärker ekonomin med nya jättebygget

Växjö Vipers stärker ekonomin med nya bygget "Stairway to heaven".

I onsdags förra veckan presenterade Växjö Vipers sin största satsning sedan Fortnox Arena byggdes. Satsning är kallad ”Stairway to heaven” och är en jättesatsning som inkluderar en tillbyggnad av 3 nya spelplaner, restaurang, matsal och lokal för förskola med mera. Den delen kommer att ägas och drivas av Växjös helägda aktiebolag Växjö Innebandyarena AB där förskolan drivs av extern aktör som hyr lokalen. Dessutom kommer det ovanpå detta byggas runt 80 lägenheter.

— Det här innebär enormt mycket för klubben. Om man ska göra en lång historia kort så har vi under en period sett över vad för andra möjligheter som finns för att ta in pengar. Det finns vissa föregångare i stan som har lyckats och vi äger en tomt utanför B-hallen på 15-1700 kvadrat som vi köpte för 7-8 år sedan. Den vill vi nu använda, säger Växjös klubbchef Stefan Angeskog.

Projektet innebär att Växjö Vipers kommer bygga på denna mark och sälja byggrätten för att bygga ovanpå hallarna. Arbetet med projekt Stairway to heaven har pågått mer än ett år och nu äntligen ska det bli verklighet.

— Projektet är uppdelat i tre delar. Del ett är våra hallar där vi nu får större möjligheter till att utöva vår verksamhet, framförallt för ungdomsverksamheten. Det finansierat likt andra anläggningar i Växjö med ett kommunalt lån, driftsbidrag och nyttjanderättsbidrag.

Lokalen för förskolan kommer hyras ut.

— Utöver det bygger vi även, helt privat i Arenabolaget en yta för en förskola där vi äger lokalen och hyr ut till en aktör som ska driva förskolan. Det avtalet innebär även att förskoleaktören köper maten till barnen från restaurangen som vi driver. Detta ger oss en driftsäkerhet gällande restaurangen. Restaurangen kommer vi själva även att använda som en del av matcharrangemangen och vid cuper, camper och andra event i arenan.

Den stora ekonomiska vinningen för Växjö Vipers blir att de säljer byggrätten för lägenheterna.

— Den tredje delen är fastigheten som byggs ovanför hallarna. Den blir avstyckad som en egen fastighet som vi då kan sälja och få bra betalt för.

Vad är planen att använda pengarna till? 

— Delar av pengarna kommer vi att använda för att finansiera lokalen till förskolan. Vi stärker vårt egna kapital och tillskjuts även en ansenlig summa i likvida medel. Arenabolaget som genomför affären ägs i sin helhet av föreningen Växjö Vipers.

Föreningens ekonomiska förutsättningar kommer även klart förbättras.

— Vi kan göra aktieutdelning till föreningen vilket vi har ett behov av att göra för att säkra elitlicensen på lång sikt. Men vi är väldigt tydliga med att det inte kommer plockas mer pengar än vad som är nödvändigt. Resterande del ska vara kvar i arenabolaget. Det är inte pengar som vi kommer använda för att köpa spelare osv.

Vad ser ni för ytterligare ekonomiska effekter av bygget?

— Vi har en stark tro att vi kan öka våra sponsorintäkter i och med projektet. De aktörer som kommer vara inblandade i det här projektet, som kommer omsätta runt 350 miljoner, vill vi hitta nya och spännande samarbeten med. Där tror vi att det finns stor vinning för föreningen där vi kan få in nya intäkter till båda a-lagsverksamheten och ungdomsverksamheten.

För att det ska bli verklighet krävs formalia som bygglov och liknande. Skönt för Växjö Vipers är att detaljplanen för hela arenastaden är satt sedan tidigare vilket gör att bygglovet troligtvis smidigt går igenom.

— Planen är att komma igång under 2018. Min förhoppning är att vara igång redan om ett halvår. Först ska vi fråga runt och hitta de aktörer som är intresserade av vara en del av projektet och där efter välja samarbetspartners. Men våren 2020 bör vår del vara klar, avslutar Angeskog.

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar