Foto: Jojje Lidén
AIK IBF

Öppet brev från AIK: ”Detta är vad vi inom AIK Innebandy kallar ”AIK 2.0”

Forna storlaget AIK åkte ur SSL. Nu har styrelsen gått ut med ett öppet brev där de både blickar bakåt och framåt.

Forna storlaget AIK åker som bekant ur SSL efter 18 år i högsta serien. AIK styrelse gick under tisdagen ut med ett långt öppet brev där de gav sin syn på både dåtid och framåt. Ett brev som du kan läsa nedan:

AIK kommer alltid tillbaka 

Efter 18 år i Sveriges högsta innebandyliga måste vi tyvärr konstatera att vi inte lyckades klara kontraktet. Det blev istället spel i Allsvenskan för vårt herrlag under nästkommande säsong. Frågorna som många nu ställer sig är (1) hur kunde det komma sig att AIK åkte ur SSL, (2) hur ser planen ut för kommande säsong och (3) givet såväl de sportsliga som ekonomiska utmaningarna, har AIK Innebandy någon som helst framtid?

På den senare frågan kan vi utan tvekan svara att AIK alltid kommer att komma tillbaka. AIK är en klubb som berör och väcker känslor långt utanför AIK:s egna klubbrum, lokaler och supporterskara. AIK är mer än bara en förening, det är en livsstil med oerhört många lojala supportrar och där de riktiga hjältarna nu knyter nävarna och på olika sätt fortsätter att arbeta för AIK:s bästa. Det är just dessa fantastiska och ideellt arbetande människor som gör oss starka och trygga i vår tro att AIK Innebandy alltid kommer att komma tillbaka. Frågeställningen är inte om, utan hur snabbt.

Men hur kunde då AIK, som under 2000-talet slogs om medaljerna nästan varje säsong, åka ur SSL? Vårt svar är att det beror på flera samverkande faktorer av vilka vi nedan belyser några av de viktigaste:

Liten förening betyder liten ekonomisk bas och få egna spelare
Historiskt och under AIK:s storhetstid var AIK:s herrverksamhet av naturliga skäl ganska dominerande inom föreningen och föreningens fokus på att utveckla, bredda och spetsa till ungdoms- och juniorverksamheten blev därmed ganska begränsad. Som ett resultat av detta är AIK Innebandy, trots sitt starka varumärke, fortfarande en ganska liten förening med endast cirka 300 aktiva medlemmar, vilket kan jämföras med t.ex. Täby FC med cirka 1700 medlemmar eller Linköping IBK med cirka 1500 medlemmar. En direkt konsekvens av detta är (1) att den ekonomiska basen som en större förening med flera medlemmar och aktiva lag genererar, är något som AIK saknat och (2) att endast ett litet antal yngre egna spelare har kunnat slussas upp till herrlaget.

Strategin att värva ”färdiga” spelare ledde till stora skulder
Med en hunger efter medaljer och med få produkter från de egna leden faller det sig ganska naturligt att strategin måste bygga på att värva in ”färdiga” spelare. Detta är en strategi som inte bara AIK nyttjat utan även andra framgångsrika föreningar såsom Falun, Storvreta etc. Denna strategi är dock helt beroende av en stark underliggande ekonomi. Under AIK:s storhetstid fanns det några få personer som stöttade verksamheten ekonomiskt och som dessutom drev verksamheten på ett fantastiskt sätt. All heder till dessa personer som jobbade hårt för AIK Innebandy och tog föreningen till fina framgångar. Men för alla typer av verksamheter, föreningar, eller företag, som blir alltför beroende av några få enstaka finansiärer, kunder eller nyckelpersoner kan fallet bli både stort och snabbt när dessa av olika anledningar försvinner. Ty likt de flesta andra slutna system finns det nästan alltid en viss eftersläpning vilket betyder att strategin inte läggs om och anpassas tillräckligt snabbt efter de nya förutsättningarna. Så även med AIK, vilket betydde att ersättningarna till ledare och spelare inte anpassades snabbt nog efter de nya ekonomiska förutsättningarna och vilket i sin tur ledde till att en omfattande skuld och därmed ett stort negativt eget kapital byggdes upp. Andra föreningar som troligtvis känner igen sig i denna beskrivning är anrika Järfälla och Warberg.

Jakten på medaljer hämmade strategi- och generationsskifte
Trots AIK:s fantastiska historia har AIK historiskt inte haft någon större förmåga, eller rent utav tålamod, att inom herrverksamheten utveckla yngre talanger, vare sig egna eller de som rekryterats utifrån. Jakten på nya medaljer, strategin att ta in ”färdiga” spelare fick många av de yngre spelarna att hamna allt längre ut på bänken och med allt mindre speltid som konsekvens. Detta i kombination med att AIK av många inom innebandyn i Stockholm sågs som en ganska ”stängd” och ”kortsiktig” förening, en förening som tog mer än vad den gav, resulterade i att AIK hade svårigheter att attrahera yngre talanger som hellre tog det säkra före det osäkra och prioriterade speltid i andra lag framför spel i AIK.

Skuldsanering på bekostnad av nya intäkter och framgångar
Inom de närmaste två åren kommer innebandyns elitlicens att implementeras fullt ut, något som vi inom AIK Innebandy både välkomnar och som vi anser vara sunt för vår sport. I korthet kräver elitlicensen att föreningarna som spelar i någon av förbundsserierna SSL, Allsvenskan och Division 1 (Herr) måste ha ett positivt eget kapital samt vara skuldfria inom sporten för att undvika automatisk nedflyttning. För att AIK skall klara denna elitlicens påbörjade vi för snart tre år sedan en ekonomisk sanering av föreningen där startpunkten omfattade såväl en skuld som ett negativt eget kapital på omkring 3 miljoner kronor. Trots att AIK Innebandy ännu inte uppfyller elitlicensens krav har vi i stort sett lyckats halvera såväl skulden som det negativa egna kapitalet. Samtidigt har kostnaden för AIK:s herrlagsverksamhet reducerats till cirka en tredjedel av vad den var för två säsonger sedan. Möten med fordringsägare och jurister har dock krävt mer tid än någon från början kunnat föreställa sig vilket tyvärr reducerat den tid som vi kunnat lägga på befintliga och nya finansiärer. De som själva arbetat med att sanera ekonomin i en förening eller i ett företag vet också att själva skuldsituationen hämmar möjligheten till att attrahera nya intäkter då nya finansiärer vill finansiera den framtida verksamheten och inte gamla skulder och synder.

Öppet ledarskap som bygger lojalitet till föreningen
Hur mycket vi som människor än vill sätta vår tilltro till enskilda ledare är det sällan så att dessa själva besitter alla de egenskaper som krävs för att driva ett vinnande lag, företag eller verksamhet. Det är snarare tillsammans och i en öppen dialog med andra oliktänkande människor som nya idéer föds, som lösningar på problem ofta framträder och dessutom förankras. Den typ av ledare som således blir allt viktigare att försöka att identifiera och attrahera är ledare med god självinsikt, med en god skopa mod och med god kommunikativ förmåga. Ledare som bygger lojalitet till föreningen och inte till sig själva, ledare som tror på mångfald och som inte är rädda för att visa sina mindre starka sidor och täcka upp dessa genom att aktivt bredda och komplettera sin omgivning. Det är denna typ av ledare som vi behöver i alla delar av vår förening för att långsiktigt kunna förändra och förverkliga våra drömmar om nya framtida medaljer.

Sammanfattningsvis är vår slutsats att kombinationen av (1) en sargad ekonomi som i sig förhindrade förvärv av något fler etablerade spelare och (2) ett saneringsarbete som tog mer kraft och tid än väntat och vilket i sig begränsade möjligheterna att arbeta på intäktssidan, blev de avgörande faktorerna som till slut ledde till att AIK flyttades ned från SSL till Allsvenskan. Med facit i hand kanske man till och med skulle kunna säga att AIK Innebandy, likt många av de andra Stockholmsföreningarna som redan lämnat den högsta divisionen under de senaste åren, faktiskt levt på lånad tid.

Framtid
Vad för åtgärder har då vidtagits och hur ser ambitionen ut för kommande säsong(er) för herrverksamheten? Svaret på den första delen i frågan är att basen i en ny sportkommitté har etablerats med personer med stora AIK-hjärtan samt att arbetet med att identifiera och intervjua möjliga huvudledare för kommande säsong(er) redan har påbörjats. Dessutom fortskrider saneringen av ekonomin och under kommande säsong(er) kommer en intensifiering av intäktsarbetet att äga rum. Vad det gäller ambitionen för kommande säsong(er) så är svaret lika tydligt som enkelt:

· Vi skall utan tvekan åter etablera oss i högsta serien men denna gång baserat på en långsiktig operativt och ekonomiskt sund underliggande verksamhet,

· Vi skall bygga en ledande innebandyverksamhet med AIK och Stockholm närmast våra hjärtan och som omfattar såväl spets, bredd som djup och

· Vi skall utnyttja våra unika fördelar och bygga vår verksamhet på följande motton och värderingar ”Hjärta”, ”Öppenhet” och ”Ödmjukhet”.

Detta är vad vi inom AIK Innebandy kallar ”AIK 2.0”, något vi har en oerhört stark tro på, som får oss att ta det där extra steget och som vi, tillsammans med alla våra fantastiska ideella hjältar och supportrar vill skall se dagens ljus, precis som orden i våran egna hymn…

Ibland så kan det blåsa kalla stormar
Ibland kan himlen vara ganska grå
Men när det gäller laget som vi älskar
Så skiner solen snart på oss ändå
Vi hört om stora tider som har svunnit
Vi vet att snart så é det dags igen
Åh vi é AIK, och alltid é vi med er
Och alltid ska vi se er, ta poäng

Styrelsen för AIK Innebandy
26 mars 2018

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar