Mullsjö AIS

Beslut från Juridiska Nämnden: ”Stort mått av hänsynslöshet”

Juridiska nämnden har tagit beslut gällande Mullsjös Petter Van Keppel.

Efter den sista kvartsfinalen mellan Pixbo Wallenstam och Mullsjö rapporterades Mullsjös Petter van Keppel av domarna till videogranskningsgruppen för en situation i matchen vilken du kan se i spelaren ovan. Videogranskningsgruppen valde att göra en anmälan och nu har Juridiska Nämnden kommit med ett beslut om avstängning.

Petter Van Keppel stängs av mellan 28 mars och 7 april, vilket innebär de tre första matcherna i SM-semifinalserien mot Storvreta.

Juridiska nämnden motiverar sitt beslut:

”JN gör följande bedömning.

Den videosekvens som åberopats av anmälaren ger stöd för dennes uppfattning om att Petter Van Keppel medvetet tackar motspelaren så att denne träffas i huvudet. 

JN anser att Van Keppel tar sats för att medvetet stoppa motspelaren genom att tackla denne och att tacklingen riktats mot motspelarens överkropp. Nämnden anser vidare att Van Keppels agerande präglats av ett stort mått av hänsynslöshet, skriver Juridiska Nämnden i sin dom och fortsätter:

 JN konstaterar att Van Keppel, genom att tackla motspelaren på så vis som görs, måste ha insett att tacklingen skulle träffa motspelaren på dennes överkropp. Petter Van Keppel har därför enligt nämndens mening förhållit sig likgiltig inför risken att tacklingen skulle träffa motspelaren i huvudet”

Läs hela beslutet här 

*artikeln uppdateras

 

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar