Mullsjö AIS

3 matchers avstängning för Van Keppel – läs hela beslutet här

Mullsjös Petter Van Keppel stängs av i 3 matcher efter en armbågstackling i sista kvartsfinalen mot Pixbo.

Mullsjös Petter Van Keppel stängs av i tre matcher efter att domarna rapporterat in en situation efter den sista kvartsfinalmatchen mot Pixbo Wallenstam. Van Keppel fick 5 minuters utvisning för händelsen under match och efter att videogranskningsgruppen skickat in en anmälan till Juridiska Nämnden (JN) beslutades det om avstängning i 3 matcher i den kommande semifinalserien mot Storvreta. Van Keppel har i sitt yttrande hävdat följande:

”Anmälaren anför att Petter Van Keppel utför en tackling med armbåge som träffar motspelare i huvudet. Den anmälde som vi situationen är bollförande har i skedet före tacklingen tittat upp och sett vart motspelaren befinner sig och är väl medveten om vart denna är. 

Petter Van Keppel har inför avgörande i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår i huvudsak följande. 

Petter Van Keppel yrkar att han frias från ansvar avseende det han anmälts för. 

Som grund anförs att Van Keppel möter upp bollen i sarghörnet och ser att motspelare kommer i full fart mot honom. Van Keppel möter motspelarens rörelse genom att spjärn med fötterna i ett försök att stå emot en kommande tackling. Kollisionen uppstår då Van Keppels rygg/höft träffar motspelaren i brösthöjd och han håller sin arm och armbåge vid sidan av kroppen. Det har inte varit tal om någon armbågstackling. 

Juridiska nämnden har sedan gjort följande bedömning:

JN gör följande bedömning.

Den videosekvens som åberopats av anmälaren ger stöd för dennes uppfattning om att Petter Van Keppel medvetet tackar motspelaren så att denne träffas i huvudet. 

JN anser att Van Keppel tar sats för att medvetet stoppa motspelaren genom att tackla denne och att tacklingen riktats mot motspelarens överkropp. Nämnden anser vidare att Van Keppels agerande präglats av ett stort mått av hänsynslöshet, skriver Juridiska Nämnden i sin dom och fortsätter:

 JN konstaterar att Van Keppel, genom att tackla motspelaren på så vis som görs, måste ha insett att tacklingen skulle träffa motspelaren på dennes överkropp. Petter Van Keppel har därför enligt nämndens mening förhållit sig likgiltig inför risken att tacklingen skulle träffa motspelaren i huvudet”

Läs hela beslutet här 

 

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar