FC Helsingborg

Filmningen och avstängningen överklagas

Helsingborgs Fredi Peterssons avstängning överklagas till Riksidrottsnämnden.

I måndags meddelade Juridiska Nämnden (JN) att FC Helsingborgs Fredi Pettersson stängs av en (1) match efter en situation i matchen Höllviken-Helsingborg då Petersson enligt anmälan och JN filmar efter en situation med kontakt vilket du kan se i spelaren ovan.

”JN konstaterar att vad Videogranskningsgruppen anför i sin anmälan vinner stöd av videomaterialet. Det är styrkt att Fredi Petersson på ett onaturligt sätt förstärker kontakten med motspelaren i syfte att vilseleda domarna. JN anser att kontakten mellan Petersson och motspelaren inte sker på så vis som Petersson påstår.”, skrev JN i sitt beslut. 

FC Helsingborg har nu valt att överklaga ärendet till Riksidrottsnämnden (RIN) som beviljat inhibition vilket innebär att JN beslut om avstängning inte gäller förrän RIN har kommit fram till beslut.

—  Vi välkomnar RIN:s prövning av ärendet. Det är viktigt att vi får tydliggjort rättsläget avseende filmningar. Det här är vårt första ärende i den kategorin och nu får vi ett klargörande avseende vår tillämpning av regelverket, säger Christian Almström, Juridiska nämndens ordförande.

Fredi Petersson själv har i huvudsak förklarat situationen följande enligt beslutet:

”Fredi Petersson anser att bedömningen är felaktig och utan grund då han menar att motspelaren på sin väg till sitt bås passerar honom och sätter ett ben i hans ben och trycker till med armen i sidan av magen. Petersson faller därför baklänges, eftersom motspelarens ben slår i Peterssons ben när han springer iväg” 

Beslutet att stänga av Fredi Petersson var inte enhälligt enligt JN vilket framgår av beslutet.

”Mot bakgrund av videomaterialets bristfälliga beskaffenhet och mot beaktande av Fredi Petterssons yttrande i ärendet finner jag inte att det är med tillräcklig gran av säkerhet går att konstatera att Fredi Pettersson på ett onaturligt sätt förstärker kontakten med motspelaren i syfte att vilseleda domarna. Jag finner därför att anmälan inte ska föranleda någon disciplinär åtgår”

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar