FC Helsingborg

Beslut från Riksidrottsnämnden gällande anmälan om filmning

Riksidrottsnämnden har tagit beslut gällande anmälan på Helsingborgs Fredi Peterssons som anmäldes för filmning.

Det var efter skånederbyt mellan Höllviken och Helsingborg som Helsingborgs Fredi Petersson anmäldes för filmning. Juridiska Nämnden (JN) beslutade efter anmälan att stänga av Petersson en match med motiveringen:

”JN konstaterar att vad Videogranskningsgruppen anför i sin anmälan vinner stöd av videomaterialet. Det är styrkt att Fredi Petersson på ett onaturligt sätt förstärker kontakten med motspelaren i syfte att vilseleda domarna. JN anser att kontakten mellan Petersson och motspelaren inte sker på så vis som Petersson påstår.”

Peterssons egna bild av situationen var en annan.

”Fredi Petersson anser att bedömningen är felaktig och utan grund då han menar att motspelaren på sin väg till sitt bås passerar honom och sätter ett ben i hans ben och trycker till med armen i sidan av magen. Petersson faller därför baklänges, eftersom motspelarens ben slår i Peterssons ben när han springer iväg” 

Avstängningen överklagades Riksidrottsnämnden (RIN) vilket innebar att Petersson kunde fortsätta spela i väntan på beslut. Nu har RIN tagit beslut i frågan och bestämt att Petersson frias helt från avstängning.

— Skönt att frias. Jag har inte tänkt på det så mycket sedan anmälningen och nästan glömt bort det. Men skönt såklart att frias så man slipper ha det med sig, säger Fredi Petersson själv.

Riksidrottsnämnden skriver i sin bedömning:

 

”För att bestraffning enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar ska bli aktuellt krävs att det är styrkt att det gått på det sätt som påstås i anmälan. Den aktuella händelsen utspelar sig mycket snabbt och i videoklippets periferi. Utifrån vad som framkommit av filmklippet anser Riksidrottsnämnden att det inte kan uteslutas att Freddie Petersson ramlat till följt av den kontakt med motståndaren som uppenbart sker. Det finns heller inget stöd för påståendet att Freddie Petersson låtsas vara skadad. 

Mot bakgrund av ovan ska Freddie Peterssons överklagande bifallas och Juridiska nämndens beslut således upphävas. 

Riksidrottsnämndens beslut får inte överklagas”

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar