Mullsjö AIS

Böter för Gillek: ”Upprepade tillfällen yttrat könsord”

Mullsjös assisterande tränare David Gillek bestraffas med böter efter att ha skrikit olämpliga ord till domarna.

Det var efter matchen mellan Mullsjö och Kalmarsund som Mullsjös assisterande tränare David Gillek anmäldes av matchdomare till Juridiska Nämnden (JN). Som skäl för anmälan går att läsa i beslutet att David Gillek ska ha gjort följande:

”Anmälarna som är matchdomare har anfört att David Gillek efter match söker upp dem på spelplanen och skriver ”Ni är så jävla kassa”. Domarna ber honom att gå därifrån vilket inte efterhörs varför en domare använder pipan för att få honom att avlägsna sig, vilket han senare gör.

En stund senare när anmälningarna kommit till domarrummet knackar Gillek på dörren. Domarna avvisar vidare diskussion med motiveringen att det är för tajt inpå match. Gillek invänder då ”vad spelare det för roll jag kommer säga samma saker senare”. Domarna upprepar att de inte kommer föra någon diskussion nu och försöker stänga dörren. Då utbrister Gillek ”Ni vågar inte en ta tugget era fega jävlar”. När även andra matchdomaren då söker sig mot dörren pekar och skriker Gillek ”Och sen kommer du och avgör matchen”.

Av anmälarens beskrivning går också att läsa att Gillek ska ha ha fortsatt skrika mot domarna både utanför domarrummet och från grannrummet:

”Ni är så kassa”!, ”Era fittor”, ”Hoppas ni är inser hur jävla dåliga ni är på att döma, hoppas ni lägger va att döma” 

David Gillek själv har inför beslutet fått tillfälle att yttra sig.

”Av yttrandet framgår att upprinnelsen till hans frustration, som delas av alla inblandade, är att domarna genomfört matchen med felaktiga beslut alternativt tvivelaktiga bedömningen. Inget lag blir dock särskilt förfördelat av detta. Direkt efter match är han stark irriterad och i affekt och tar ut sin frustration verbalt på domarna. Ordval och ton är hård. När domarna nekat honom tillträde till domarna omklädningsrum efter matchen där han vill ha en diskussion så går han till angränsande rum för att kontrollera händelseförloppet på videoupptagning. När han konstaterar att hans minnesbild gällande de felaktiga besluten är korrekt yttrar sig det i starka verbala uttryck. Dessa kan överhöras av domarna, i rummet bredvid, men är inte menade att vara riktade direkt till domarna”

Juridiska Nämnden beslutar att bestraffa David Gillek med böter på 7 500 kronor.

”Enligt JN är det styrkt att David Gillek i samband med avtackningsceremonin skrikit ”ni är så jävla kassa” till domarparat. 

Det är vidare styrkt att David Gillek inte hörsammat domarnas anvisningar om att lämna de mi fred och satt sig till motvärn när de önskat stänga dörren till domarrummet. 

Vidare så är det enligt nämndens mening även styrkt att David Gillek därefter och vid upprepade tillfällen yttrat könsord mot domarna samt i övrigt missfirmat dessa genom kränkande yttranden. Beträffande vad Gillek yttrat då han befunnit sig i ett näraliggande rum har inte påverkat nämndens bedömning. Det har enligt JN:s mening framstått som uppenbart att yttrandena varit riktade mot domarna”

Om David Gillek vill överklaga så har han till den 20:e februari på sig.

Beslutet i sin helhet går att läsa här 

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar