Foto: Per Wiklund
Allsvenskan

IFF uppdaterar regelboken – Här är ändringarna som sticker ut

Under VM i Bratislava presenterade Internationella Innebandyförbundet regeländringar med start nästa säsong.

Till säsongen 2018/19 kommer den internationella regelboken att uppdateras vilket Internationella Innebandyförbundet (IFF) presenterade under VM i Bratislava. Den internationella regelboken ligger som grund till de nationella regelböckerna som uppdateras.

– Regelboken ändras (hittills) vart 4:e år och 1 juli 2018 ska den nya boken börja gälla. Processen startade i december 2015 där medlemsländerna m.fl. ombads inkomma med regeländringsförslag och cirka 150 förslag inkom, kommenterar IFF:s Competition Manager Stefan Kratz i ett mejl till ibnytt.se

Det innebär att vi har ändringar att vänta till nästa säsong i Sverige. Förutom mindre justeringar i formuleringar och förtydligande så är det framförallt fyra regeländringar som sticker ut.

  • Spel med huvudet (nick) ändras från att ge två minuters utvisning till att från nästa säsong resultera i ett frislag.

– Utvisning för spel med huvud ansågs vara för hårt och föreslogs brytas ut ur regeln om spel med hand, arm eller huvud – och flytta huvud till att vara endast frislag, kommenterar Stefan Krantz.

Några fler ändringar i den uppdaterade regelboken är:

  • Frislag kommer utdömas när ett lag fördröjer spelet genom systematiskt spelar passivt bakom egen målbur. Om möjligt ska laget bli medvetna om detta innan frislag utdöms.
  • Straffslag ska påbörjas med klubban.
  • Bollen ska vi straffslag följa en ständig rörelse mot målet. Ständig rörelse innebär att spelare och bollen inte är tillåtna att helt stanna eller ändra riktning från målet samtidigt.

Ändringen vid straffslag är något svårtolkad i nuläget. Texten som ligger till grund för ovanstående översättning är skriven så här:

 “The player taking the penalty shot may play the ball an unlimited number of times and shall follow a continuous movement towards the goal cage. Continuous implies that the player and the ball are not allowed to come to a full stop or change direction away from the goal cage simultaneously.”

– För tillfället tittar vi på millimetersförändringar av bollen och vi försöker ändra det, säger Martin Klabere, ansvarig för IFF:s regelgrupp.

Utöver ovanstående finns även flertalet justeringar som även de kommer uppdateras till nästa säsong. Internationella Innebandyförbundet meddelar även att mer information om samtliga ändringar kommer att presenteras längre fram.

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar