John Liljelund, generalsekreterare IFF Foto: IFF
Allsvenskan

Diskussion pågår om ändrad speltid

Diskussioner om förslag till förändrad speltid fördes när nationerna samlades under VM i Bratislava.

Under VM i Bratislava samlade Internationella Innebandyförbundet (IFF) nationerna för det som kallas för ”Association Meeting”. Ett medlemsmöte där 65 deltagare var med från 35 länder. En av frågorna som diskuterades var om framtida förslag till utveckla VM och få fler länder att delta än nuvarande 16. I den diskussionen diskuterades även en möjlighet till förändrad speltid till 3×15 minuter. En diskussion som IFF:s generalsekreterare John Liljelund och Martin Klabere, ordförande för IFF:s regel- och tävlingskommitté här berättar mer om.

 

Av vilken anledning uppkom diskussionen?

– Inför The World Games 2017, måste vi på order av arrangören köra med lag bestående av 12+2 spelare + en coach. Detta var vad IWGA gav oss – vi fick välja mellan att godta detta eller inte delta. På basen av detta fördes diskussioner om man skulle köra 4vs4 eller 5vs5 och man var allmänt enig om att det skulle vara bättre med en traditonell approach. Vi bestämde då att köra 3×15 min istället för 3×20 min.

– När vi sedan evaluerade utfallet av den minskade laguppställningen och den kortare speltiden var både lagen, tränarna, de nationella förbunden och alla IFF instanser väldigt nöjda med de mycket goda erfarenheter från The World Games 2017 i Wroclaw. Detta ledde till en utvecklingsdiskussion i IFF-styrelsen redan under vårt styrelsemöte under TWG. Något som fortsatte med workshop på vårt möte i september om hur vi skulle ta frågan vidare och vilka för och nackdelar det kunde medföra eventen, nationerna, men också de nationella serierna. Frågeställningarna var uppe på Association Meeting 8-9 december som ett resultat av detta, säger Liljelund och Klabere gemensamt i ett mejl.

Vad var den generella responsen på mötet?

– Av de 35 deltagande nationerna på Association Meeting var alla utom någon enstaka nation direkt positiva till kortare speltid och färre spelare. Det öppnar för ett antal möjligheter, när det gäller TV, visibilitet, men också positiva ekonomiska aspekter.

Ovanstående idéer och förändrad speltid och anpassning har flera fördelar enligt Liljelund och Klabere:

Strukturella fördelar:

– Större möjligheter att kunna delta i olika multisportevents och Olympiska Spelen i förlängningen
– Kortare total matchtid vilket möjliggör fler deltagande nationer i exempelvis VM-slutspel och fler spelade matcher per dag i samma hall.
– Mycket mer spännande matcher, när det inte finns någon extra tid att bara säkra en ledning.
– Större möjligheter för unga medlemsnationer att kunna delta i mästerskap då färre spelare krävs
– Lägre kostnader för deltagande och organisatörer
– Möjligheter till jämnare matcher och en krympning av avståndet mellan toppnationerna och lag rankade 5-16

Känslomässiga fördelar:
– Roligare att titta på då lagen är inställda på att anfalla
– Det känns som att stjärnorna/bästa spelarna spelar hela tiden
– Kortare total matchtid (då våra matcher idag är ca 2 timmar) och där vi försöker att nå fler åskådare och mer Tv-tid
– Marknadsmässigt en roligare produkt att presentera för sponsorer och intressenter

Nackdelar:

– Svårt att överblicka konsekvenserna av färre spelare i länder med många lag/spelare och hur det kommer påverka de nationella seriestrukturerna. I övrigt har vi inte just nu sett så många nackdelar gällande speltid och antalet spelare.

I vilket stadie är diskussionen?

– Vi har nu ett år på oss där vi (RACC och kansli) ska försöka jobba fram olika förslag om förändringar som även inbegriper den internationella kalendern till General Assembly (GA) i Prag under VM 2018.

Hur ser processen ut för att eventuellt ändra speltid? 

– En strukturell förändring av detta slag beslutas av GA. Det beror på hur GA ställer sig till de förslag* som kommer att jobbas fram.

*Förslag som kommer att basera sig på den analys över hur en möjlig tidsplan skulle kunna se ut och som sannolikt har olika tidsperspektiv för olika frågor då allt hör ihop.

Har ni diskuterat om det bara skulle gälla landslag eller även för klubblag?

– I dagsläget tittar IFF  främst på den del av verksamheten som vi är ansvariga för, nämligen  landslagsverksamheten och våra event kommer att påverkas, men högst sannolikt kommer nationsförbunden ställa om till samma då det är naturligt att ha samma spelsystem internationellt som nationellt

Hur ser planen ut framåt, vad är nästa steg i era diskussioner?

Första steget är att summera all input som kommit angående utformningen av VM, kalendern, speltid, antal spelare etc. för att sedan se vad som behöver förändras. Något som i ett första steg sannolikt kommer att diskuteras på styrelsens möte i början av mars, avslutar Martin Klabere och John Liljelund.

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar