Foto: Per Wiklund
SSL-Dam

Nya domardirektiv i förbundsserierna – ska öka underhållningsvärdet

Svenska Innebandyförbundet informerar om sex direktiv till domare på förbundsnivå. De nya direktiven ska leda till kortare spelavbrott, högre tempot och ökad intensitet.

Förutom de regelförändringar som genomförs i den internationella regelboken har även domarna på förbundsnivå fått sex nya direktiv till den kommande säsongen. Direktiv med syfte att få kortare spelavbrott, högre tempo och en ökad intensitet.

– Det vi kommit fram till är att alla vill ha ett bättre flöde i spelet. Får vi till förändringarna vi föreslagit tillsammans, vilket vi tror att vi får genom att tillämpa regelverket annorlunda, så kommer vi att få färre avbrott och mer flyt i spelet. Alltså ett bättre flöde, säger Ulf Hallstensson som jobbar med Svenska Innebandyförbundets elitutvecklingsarbete till Innebandy.se. 

De nya direktiven som går att läsa nedan är ett resultat av Hallstenssons arbete där han analyserar innebandyn innanför sargen för att utveckla spelet ytterligare.

— Det är tränare, spelare och domare som styr skeendet innanför sargen och första steget var att samla in information ifrån dessa grupper. Detta har gjorts med vissa frågeställningar som ”hur ser du på spelet idag?” och ”hur vill du att det ska se ut i framtiden?”.  De i sin tur innebär följdfrågor som ”om vi vill att spelet ska se ut på ett viss sätt, vad innebär det?” Och ”vad ställer det för krav på framtidens spelare, tränare och tillämpning av regler?” Efter informationsinsamlingen har vi fått analysera och ta fram en gemensam riktning för Svensk Innebandy.

De nya direktiven för domarna är skapade för att höja underhållningsvärdet.

– Vi har under året identifierat ett antal moment i spelet som genom nya bedömningsdirektiv skulle kunna få stor effekt för attraktionsvärdet. Förslagen bygger på diskussioner med tränare och spelare som sedan gått ut på remiss till SSL-föreningar, SSL-domare och domarcoacher över sommaren. Vi tror och hoppas att direktiven leder till ett ökat flöde i spelet och därmed ett ökat underhållningsvärde, säger Svenska Innebandyförbundets Joakim Lindström, säger Svenska Innebandyförbundets landslagschef Joakim Lindström som är ansvarig för projektet.

Nya direktiv säsongen 2018/2019 som presenteras på Innebandy.se

1. Igångsättande av spelet vid inslag/frislag

Direktiv
Domarna ska tillåta fler igångsättande där bollen inte ligger absolut stilla eller på exakt rätt plats. Domarna ska fortfarande vara noggranna vid offensiva inslag/frislag nära mål.

Syfte
Främja snabb offensiv innebandy och minska spelavbrottens längd.

Regelhänvisning
506, 2 Frislag ska utföras där förseelsen äger rum, dock aldrig bakom mållinjernas tänkta förlängningar eller närmare målvaktsområdena än 3,5 m.
Om domarna bedömer att spelsituationen inte påverkas behöver bollen inte ligga absolut stilla eller på exakt rätt plats.

2. Fördröjande av spelet

Direktiv
Domarna ska hårdare bedöma situationer där felande lags spelare fördröjer eller försöker fördröja igångsättande av spelet genom att exempelvis beröra bollen, blockera bollen, ställa sig i vägen osv. Domarna ska beakta felande spelares avsikt med aktionen, varför en beröring av bollen inte per automatik ska leda till bestraffning.

Syfte
Främja snabb offensiv innebandy och minska spelavbrottens längd.

Regelhänvisning
Förseelser
605, 20 När en spelare avsiktligt fördröjer spelet.
Hit räknas också när en spelare i felande lag slår iväg eller tar med sig bollen efter avblåsning.

3. Fördelar

Direktiv
Domarna ska i högre utsträckning lämna fördelar. Vidare ska domarna korta den tid som förseelsen anses påverka och i högre utsträckning låta spelet gå vidare även om spelaren i nästa situation förlorar kontrollen av bollen.

Syfte
Färre spelavbrott och högre intensitet i närkamper.

Regelhänvisning
Frislag
506, 1 När en frislagsbelagd förseelse begås ska frislag dömas till icke felande lag.
Vid frislagsbelagda förseelser ska i största möjliga omfattning fördelsregeln tillämpas. Fördelsregeln innebär att om icke felande lag efter en frislagsbelagd förseelse fortfarande kontrollerar bollen ska laget tillåtas att fortsätta spela om detta innebär en större fördel än frislag. Om spelet blåses av under en pågående fördel på grund av att icke felande lag tappar kontrollen på bollen ska frislaget placeras på den plats där sista förseelsen skedde.

4. Skador

Direktiv
Domarna ska avvakta längre med att blåsa av för skada och invänta att spelet blivit statiskt. Domarna ska fortfarande blåsa av spelet direkt vid misstanke om allvarlig skada eller om den skadade spelaren direkt påverkar spelet.

Syfte
Spelare ska inte vinna fördel av att bli liggande på plan för att få till ett spelavbrott.

Regelhänvisning:
Situationer som leder till tekning
503,5 När en allvarlig skada uppstår eller en skadad spelare direkt påverkar spelet.
Domarna avgör vad som ska anses som en allvarlig skada, men vid misstanke om att en sådan uppstått ska spelet omedelbart blåsas av.


5. Fasthållningar

Direktiv
Domarna ska i högre utsträckning bestraffa fasthållningar med utvisning när felande spelare inte har chans att nå bollen eller vinner betydande fördel.
Syfte
Främja snabb offensiv innebandy med många spelvändningar och hög intensitet.
Regelhänvisning:
Förseelser som leder till 2 minuter lagstraff
605,2 När en spelare utan chans att nå̊ bollen eller för att vinna en betydande fördel håller i en motståndare eller motståndarens klubba.


6. Offensiv och defensiv bedömningsnivå

Direktiv
Domarna ska sträva efter att ha samma bedömningsnivå i såväl offensivt som defensivt hörn. Domarna ska även fortsatt vara uppmärksamma på när en spelare i hög press chansar och misslyckas.

Syfte
Främja en offensiv innebandy, även i försvarsspelet. Ett lag som lyckas sätta sin motståndare under press ska premieras.

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar