FC Helsingborg

Petersson stängs av för filmning: ”I syfte att vilseleda domarna”

Helsingborgs Fredi Petersson stängs av för filmning.

Skånederbyt mellan Höllviken och Helsingborg fick ett efterspel när en situation med Helsingborgs Fredi Petersson tog vidare till videogranskningsgruppen som i sin tur valde att ta ärendet vidare till Juridiska Nämnden. Ärendet gäller en situation där Petersson försöker vilseleda domarna genom en filmning. Juridiska Nämnden har nu tagit ett beslut gällande Petersson som stängs av i en match vilket innebär att Petersson missar matchen mot Mullsjö på onsdag.

JN skriver i beslutet:

”JN konstaterar att vad Videogranskningsgruppen anför i sin anmälan vinner stöd av videomaterialet. Det är styrkt att Fredi Petersson på ett onaturligt sätt förstärker kontakten med motspelaren i syfte att vilseleda domarna. JN anser att kontakten mellan Petersson och motspelaren inte sker på så vis som Petersson påstår.”

Som skäl för beslutet går att läsa:

”Anmälaren gör gälland att Fredi Petersson har genom sitt agerande uppenbart försökt vilseleda domarna för att skapa fördel åt sitt lag genom att filma. I upptagen videosekvens ses Petersson få kroppskontakt med motståndaren efter avblåsning. Petersson förstärker situationen varvid han faller snett framåt i en röresle som ej kan ansas vara naturlig för situationen. Vidare förstärker Petersson situationen genom att agera skadad och blir liggande på planen.”

Fredi Petersson själv har i huvudsak förklarat situationen:

”Fredi Petersson anser att bedömningen är felaktig och utan grund då han menar att motspelaren på sin väg till sitt bås passerar honom och sätter ett ben i hans ben och trycker till med armen i sidan av magen. Petersson faller därför baklänges, eftersom motspelarens ben slår i Peterssons ben när han springer iväg” 

Beslutet att stänga av Fredi Petersson är inte enhälligt vilket framgår:

”Mot bakgrund av videomaterialets bristfälliga beskaffenhet och mot beaktande av Fredi Petterssons yttrande i ärendet finner jag inte att det är med tillräcklig gran av säkerhet går att konstatera att Fredi Pettersson på ett onaturligt sätt förstärker kontakten med motspelaren i syfte att vilseleda domarna. Jag finner därför att anmälan inte ska föranleda någon disciplinär åtgår”

Just filmningar är ett av tre fokusområden för Juridiska Nämnden vilket går att läsa mer om här. 

Läs hela beslutet här 

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar