Foto: Per Wiklund
Övrigt

Spelare i division 1 stängs av efter rasistisk kommentar

Spelare i divison 1 stängs av efter rasistiskt kommentar.

Det var i matchen mellan Floda IBK och IBK Lidköping i division 1 Västra Götaland som en incident mellan Flodas Enis Medjedovic och Lidköpings Andreas Johansson inträffade. I matchen ska Lidköpings Andreas Johansson gett Medjedovic kommentaren ”du är så jävla svart”. En kommentar som även fångades på video. IBK Lidköping som förening tog avstånd från kommentaren och stängde också av Andreas Johansson under en tid. Samtidigt gjorde Floda en anmälan till Juridiska Nämnden (JN) som nu har tagit ett beslut i frågan.

Av handlingarna framfår i huvudsak följande.

”Anmälaren har anfört att Johansson i en spelsituation ger anmälaren Medjedovic en ”körare” i ryggen och sedan säger till honom ”Du är så jävla svart”. I upptagen videosekvens framgår vad den anmälde säger.

Andreas Johansson har inför avgörande i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår i huvudsak följande.
Andreas Johansson medger att han uttalat sig i enlighet med anmälan men hans agerande var föranlett av upprepande provokationer från motspelaren. Denna hade vid flera tillfälle under matchen talat om för honom hur fet han är, även vid det detta tillfälle som inleddes av att motspelaren stängde hans löpväg och skapade en kollision så upprepade han orden ”du är så jävla fet”. När hans agerande blev ifrågasatt så upprepade han att Johansson är ”så jävla fet”. Då tappade Johansson tålamodet och sa ”och du är så jävla svart”. Det var inte ett genomtänkt angrepp utan en reaktion på dessa ständiga påhopp om hans övervikt”

Förutom inskickade handlingar från båda sidor har JN även tagit del av videosekvensen från matchen och kommit fram till ett beslut att stänga av Andreas Johansson i tre matchen.

JN gör följande bedömning:

”Utifrån vad som framkommit i ärendet finner JN ingen anledning att ifrågasätta de uppgifter som lämnats av anmälaren och finner att utrett att Andreas Johansson handlat på så vis som anmälan gör gällande. Det är således styrkt att Andreas Johansson sagt ”du är så jävla svart” till motspelaren.

Andreas Johansson har därmed gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande enligt 14 kap 2 § 7 punkten i Riksidrottsförbundets stadgar.

JN finner i sammanhanget ingen anledning att ifrågasätta den anmäldes uppgifter om att denna varit utsatt för en beaktansvärd provokation, något som anmälaren även vidgår. Det är på grund av provokationen som den anmälde yttrar de ord han anmäls för. Vid straffmätningen har JN beaktat att Andreas Johansson varit utsatt för en provokation. Oaktat detta är yttrandet, enligt nämndens mening, plumpts och särskilt kränkande för anmälaren.

Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att den anmäldes förseelse skall motsvara bestraffning i form av avstängning under viss tid gällande tre (3) matcher beräknat på det lag som han deltog i vid anmälningstillfället. Vid bedömningen har JN i viss mån beaktat den föreningsinterna disciplinåtgärd som åtföljt Johanssons agerande.

JN beslutar att stänga av Andreas Johansson fr.o.m. 2018-11-04 t.o.m. 2018-11-11. Avstängningen avser alla innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning”

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar