Foto: Per Wiklund
SSL-Dam

Fortsatt konflikt mellan förbundet och elitföreningarna

Konflikt mellan Svenska Innebandyförbundet och elitföreningarna i SSL.

Konflikten mellan Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och elitföreningarna i Föreningen Svenska Superligan (FSSL) har pågått under en längre tid. Ett missnöje från FSSL har länge funnits och heta diskussioner har uppstått kring avtal, rättigheter och samarbetsupplägg. Under fredagsförmiddagen skickade Svenska Innebandyförbundet ut ett pressmeddelande med en debattartikel där de lyfter konflikten. 

I pressmeddelandet, som är signerat innebandyförbundets generalsekreterare Göran Harnesk och vice ordförande Märit Bergendahl, står det bland annat:

”På senare tid har samspelet mellan bredd och elit utmanats av en konflikt, som förenklat beskrivet handlar om vem som ska äga rättigheterna till Svenska Superligan (SSL), den högsta serien i vårt seriesystem. Föreningen Svenska Superligan (FSSL), som består av de föreningar som har lag i SSL, ifrågasätter de rättigheter som Svenska Innebandyförbundet (SIBF) anser sig ha i samband med matcharrangemang i SSL.”

Konflikten är inte ny utan har pågått under flera år. Trots det så har nya avtal skrivit mellan FSSL och SIBF så sent som för ett år sedan. De stora meningsskiljaktigheterna finns kring ersättning, partneravtal och rättighetsfrågor.

”SIBF och FSSL delar alltså ambitionen att satsa mer på elitinnebandyn. Missnöjet hos elitföreningarna handlar dels om att de anser att de inte har involverats tillräckligt i beslut kring rättigheterna och dels om att sponsorintäkterna inte i tillräckligt hög grad kommer föreningarna till del. De har därför fört fram förslag om att FSSL ska driva SSL som ett bolag och att sponsorintäkterna i högre grad ska gå till FSSL, medan övriga delar av innebandyrörelsen ska stå för merparten av de administrativa kostnaderna”

Förbundet beskriver även samtalsklimatet som hårt.

”Samtalsklimatet mellan FSSL, elitföreningarna och SIBF har varit hårt. Det har stundtals känts som om det har varit viktigare för inblandade att försöka vinna striden än att i konstruktiv anda försöka hitta en lösning. Konflikten har sugit energi ur oss alla och tagit orimligt mycket av vår tid”

Nu är förbundet inriktade på att hitta lösningar.

”Samtidigt vill vi vara tydliga med vilka utgångspunkter vi kommer ha i kommande samtal. Vi vill att SIBF ska fortsätta vara en stabil mittenpåle som håller hela innebandyrörelsen samman. Och vår fasta övertygelse är att sponsorintäkterna måste komma såväl elit som bredd till del.

I övrigt är vi öppna för alla konstruktiva förslag, inklusive lösningar som innebär att elitföreningarna får större inflytande över rättigheterna. Låt oss hitta en väg framåt, tillsammans”

LÄS MER: Förbundet: ”Vi är inte nöjda någon av oss” 

LÄS MER: SSL-föreningarna replikerar: ”Vi kan inte längre tolerera detta läge”

Hela debattartikeln går att läsa på Innebandymagazinet.se 

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar