IBF Falun

Beslut från Juridiska nämnden angående anmälan på Johansson

Juridiska Nämnden har lämnad ett beslut gällande anmälan på Faluns Emil Johansson.

Efter lördagens kvartsfinal mellan Dalen och Falun rapporterades Faluns Emil Johansson in till videogranskningsgruppen av Dalen för en situation i början av den andra perioden. Videogranskningsgruppen valde att anmäla situationen vidare till Juridiska Nämnden (JN) som nu har kommit med ett besked:

”Anmälaren gör gällande att Emil Johansson utför en crosschecking-liknande rörelse med klubban som med kraft träffar en motspelare i huvudet.

Emil Johansson bestrider ansvar. Emil Johansson anför att han vill undvika kollision med egen målvakt och kastar sig ut och han tvingas hoppas över denne. I denna händelse dyker Dalenspelaren upp från sidan och istället för att utföra en crosschecking som anmälan gör gällande drar han tillbaka sina armar mot kroppen för att lindra kollisionen. Emil Johansson tillstyrker att hans klubba träffar motspelaren men att han inte haft någon avsikt att så skulle ske”

BESLUT:

”Emil Johanssons uppgifter angående att han försöker undvika en kollision, att förseelsen sker oavsiktligt samt den omständigheten att våldet inte utförs med någon betydande kraft vinner stöd av vad som framgår av videosekvensen.

JN konstaterar att anmäld förseelse inte är av sådan art att den ska bli föremål för bestraffning enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

JN beslutar att lämna anmälan utan bifall”

Hela beslutet går att läsa här

Beslutet innebär alltså att Emil Johansson inte stängs av.

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar